Brussels Police Band

sound of the local police force

From the capital of Belgium

And from the capital of Europe

Mijn eerste lessen in de muziek op 6 jarige leeftijd door mijn 1st leraar, vader Julien Moreels op de bugel.
Aanvang van lessen notenleer aan de stedelijke Muziekacademie te Zottegem, 1970.
Behalen van de Regeringsmedaille Trompet, zelfde school, 1979.
Deelname aan het rekruteringsexamen voor militair klaroen-cavalerietrompet, 1980.
Na militaire vorming te Koksijde, indiensttreding bij de Muziekkapel van de Luchtmacht, 1981.
Directieklas conservatorium te Gent, 1982.
Mutatie naar de Muziekkapel van de Nat. Rijkswacht, 1984, Bijkomend instrument, tambour.
Lid van het internationaal "Stepping Stone Visit" Trio, van 1985 tot 1991, trompet en vocals met optredens te Belgie, Nederland, Luxemburg en de UK.
Geslaagd voor het examen Militair Tambour Major op 09 juni 1987.
Mutatie naar de Muziekapel van de Marine als Tambour Majoor hetzelfde jaar.
Vervolmakingscurcus Drummajor bij de Grenadier Guards te Aldershot, Londen. 1992.
Leadtrompettist, solist bij de "Revival Big Band" te Zottegem.
Onderkapelmeester en 1st trompet bij de Kon. Harmonie VK te Zottegem.
Regisseur van de Egmont Taptoe te Zottegem.
Leraar Tamboer Majoor en Klaroenen bij Fedekam West.
Jurylid bij Vlamo op wedstrijden voor Marchingbands.
Kapelmeester van de Tiroler Blaaskapelle te Zottegem.
Artistiek Directeur van het Harmonieorkest Pandore van de Fed. Politie Brussel, van mei 2005 tot mei 2010.