Brussels Police Band

sound of the local police force

From the capital of Belgium

And from the capital of Europe

In 1923 besloten enkele Politie-muzikanten om een muziekkapel op te richten. Deze jonge muziekvereniging, samengesteld uit vrijwilligers kreeg de officiële herkenning en ontving, door schenking van de Stad Brussel uit de handen van toenmalig Burgemeester Jules ANSPACH een eigen vaandel in 1930. Stilaan werd deze bekend en telde eind van de jaren dertig een bezetting van 140 muzikanten. WO.II maakte een brutaal einde aan haar verdere ontplooiing.


In 1946, werd de Politieharmonie van Brussel terug samengesteld. In 1947 had zij de eer om een receptie, aangeboden door Z.K.H Prins-Regent Karel aan 80 Belgische en geallieerde Generaals muzikaal op te luisteren en kreeg de eretitel ‘Koninklijk’. De benaming werd dan « Koninklijke Harmonie van de Politie Brussel en Voorsteden ». De Harmonie ging steeds vooruit en scoorde hoge toppen o.l.v. dirigenten zoals de Gustave DE ROECK en Gaston DEVENIJNS. Rond de jaren ‘70 kampte de Politie Brussel, zoals alle steden met een tekort aan manschappen, de muzikanten waren broodnodig om politietaken te vervullen en de aftakeling van de harmonie begint maar werd nooit ontbonden. In de schoot van het Korps werden de ceremonieën muzikaal opgeluisterd door enkele muzikanten.

In 1988 wordt er nieuw leven in ‘geblazen’. Een politieman van het Korps van Ukkel en Oudgedienden van de Muziekkapel van de Ardeense Jagers, Charlie PISANE en een Politie-muzikant uit het Korps van Jette, René VANHEMELRYCK hervormen de Harmonie met de goedkeuring van de Conferentie van de Korpsoversten en de Conferentie van de Burgemeesters met Politie-muzikanten uit de 19 Korpsen met benaming « Harmonie van de Politiekorpsen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ». Deze harmonie telt actueel 52 muzikanten en staat onder de muzikale leiding van Hans Moreels en Piccarelle Jacques.